We keep it simple.

Privacy policy for the use of the CalendarApp (booking calendar) on our website

Privacy policy for the use of the CalendarApp (booking calendar) on our website

A plugin of the tool "CalendarApp", operated by Tool Loft UG, Bessemerstr. 24-26, 12103 Berlin, Germany, is integrated on our pages.

You can find the tool on our website at the bottom of the page of the relevant apartment/house etc. 

When you visit our pages, the plugin establishes a direct connection between your browser and the CalendarApp server. ToolLoft UG receives the information that you have visited our site with your IP address. Your personal data (e.g. name, address, e-mail, etc.) will only be transmitted if you enter it voluntarily in advance. This data is stored on the server of the Loft UG tool. They will not be passed on by Tool Loft UG to third parties or processed in any other way. The data will only be retrieved by us for the purpose of processing and managing your booking request.

[ONLY NECESSARY IF CALENDARS WITH INDIVIDUAL FONTS ARE LOADED]

Google Webfonts
This page uses so-called web fonts to display the font. These are provided by Google (http://www.google.com/webfonts/). To do this, your browser loads the required web font into your browser cache when you visit our site. This is necessary so that your browser can also show an optically improved representation of our texts.

If your browser does not support this feature, your computer will use a standard font for display.
More information about Google Web Fonts can be found at:
https://developers.google.com/fonts/faq?hl=en-GB&csw=1

General information on data protection at Google can be found at:
http://www.google.com/intl/de-DE/policies/privacy/

Fuerteventura Apartments Frans en Gre, gevestigd aan Calle Berlina Costa de Antigua Caleta de Fuste, Fuerteventura - Las Palmas Spanje, en aan de Teuge 35 Zutphen Nederland, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Contactgegevens:
https://www.fuerteventuraapartments.eu
Calle Berlina 3
Costa de Antigua Caleta de Fuste
Fuerteventura - Las Palmas
Spanje
+31614153517

Gre ten Hoopen en Frans Hikspoors zijn de Functionarissen Gegevensbescherming van Fuerteventura Apartments Frans en Gre.

Zij zijn te bereiken via frans.en.greta@fuerteventuraapartments.eu

 

Persoonsgegevens die wij verwerken
Fuerteventura Apartments Frans en Gre verwerkt je persoonsgegevens doordat je gebruik maakt van onze diensten en/of omdat je deze gegevens zelf aan ons verstrekt. Hieronder vind je een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:
- Voor- en achternaam
- Geboortedatum
- Adresgegevens
- Telefoonnummer
- E-mailadres
- Bankrekeningnummer

 

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken
Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als je er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via frans.en.greta@gmail.com, dan verwijderen wij deze informatie.

 

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken
Fuerteventura Apartments Frans en Gre verwerkt jouw persoonsgegevens voor de volgende doelen:
- Het afhandelen van jouw betaling
- Je te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren

Fuerteventura Apartments Frans en Gre bewaart je persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor je gegevens worden verzameld. Wij hanteren de volgende bewaartermijnen van persoonsgegevens: tot 1 maand na facturering

 

Delen van persoonsgegevens met derden
Fuerteventura Apartments Frans en Gre verstrekt uitsluitend aan derden en alleen als dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met jou of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

 

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken
Fuerteventura Apartments Frans en Gre gebruikt alleen technische en functionele cookies.
En analytische cookies die geen inbreuk maken op je privacy. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen op jouw computer, tablet of smartphone.
De cookies die wij gebruiken zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en jouw gebruiksgemak.
Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld jouw voorkeursinstellingen.
Ook kunnen wij hiermee onze website optimaliseren. Je kunt je afmelden voor cookies door je internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kun je ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van je browser verwijderen.

 

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen
Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen.
Daarnaast heb je het recht om je eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens door Fuerteventura Apartments Frans en Gre en heb je het recht op gegevensoverdraagbaarheid.
Dat betekent dat je bij ons een verzoek kan indienen om de persoonsgegevens die wij van jou beschikken in een computerbestand naar jou of een ander, door jou genoemde organisatie, te sturen.

Je kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van je persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van je toestemming of bezwaar op de verwerking van jouw persoonsgegevens sturen naar frans.en.greta@gmail.com.

Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door jou is gedaan, vragen wij jou een kopie van je identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie je pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van je privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op jouw verzoek .

Fuerteventura Apartments Frans en Gre wil je er tevens op wijzen dat je de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

 

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen
Fuerteventura Apartments Frans en Gre neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan.
Als jij het idee hebt dat jouw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met onze klantenservice of via frans.en.greta@fuerteventuraapartments.eu